Brøyting og løypekjøring

Bompengesatser

Enkeltbillett pr tur hele åretkr 101,–
Sommersesongkort (01.05 – 31.10) *kr 1009,–
Helårskort *kr 1906,–
Gebyr for ulovlig passeringkr 505,–
* Depositum på kort kr 200,–

Sesongkort kjøpes ved å betale inn aktuelt beløp inkl. depositum til bankkonto: 3969.07.00364. Ved å fremvise kvittering for betalt beløp fås aktivert kort utlevert hos formann Arvid Gjerde mob. 909 81 400. Alle sesongkort gjelder for begge ektefeller/samboere med hvilken som helst bil, men kun én av gangen. Kortet gjelder ikke for andre familiemedlemmer.

Vær oppmerksom på følgende

 • Om vinteren blir veien normalt brøytet opp til Hersla kun i helgene.
 • Ved riktig dårlig vær blir den ikke brøytet i det hele tatt.
 • Når det er kjørt løyper eller det er fare for at bil/traktorkjøring ødelegger for løypekjøring er det ikke tillatt å kjøre lenger enn til Hersla.

Brøyting fram til Hersla

 • Som hovedregel bestreber vi oss på å brøyte før alle helger
 • Ved store snøfall og stor rasfare vil vegen ikke bli brøytet
 • Normalt blir vegen brøytet fredag midt på dagen
 • Ved stabile værforhold kan vegen holdes åpen midt i uka
 • Ved lite snø kan vegen bli brøytet

Løypekjøring med trakkemaskin og snøscooter

 • Løypekjøring er basert på frivillig innsats via Innfjorden Idrettslag
 • Ved noenlunde stabile værforhold vil løypene være kjørt hver helg frem til Bøstølen
 • Vi jobber med en løsning som vil vise når løypene sist er kjørt, og veien er brøytet.

For nærmere informasjon

Brøyting og løypekjøring i uker med partall

Ole Skjelbostadmobil: 952 37 912
Sverre Skjelbostadmobil: 997 02 531

Brøyting og løypekjøring i uker med oddetall

Arvid Gjerdemobil: 909 81 400
Stig Rune Grønningmobil: 957 99 365